Zalety konstrukcji wolnostojących wbijanych w grunt — Śląsk

Od lat zajmujemy się instalacją konstrukcji wolnostojących wbijanych w grunt na Śląsku i w okolicy, dlatego znamy specyfikę rozwiązania, jego wydajność oraz zalety, z jakimi się wiąże. Inwestorzy najbardziej cenią fakt, że poprzez montaż tego rodzaju można założyć instalację w prawie każdym miejscu, poza tymi gruntami, które są wyjątkowo zacienione. Naziemne konstrukcje fotowoltaiczne mogą być umiejscowione na wszystkich rodzajach podłoża, zarówno na miękkim gruncie, jak i na litej skale.

Co ważne, montaż konstrukcji naziemnych przebiega dużo szybciej i sprawniej niż w przypadku poszycia dachowego. Gruntowne konstrukcje umożliwiają również wielowariantowość montażu modułów (wpuszczany, poziomy, pionowy i zacisk łączony) oraz dobór odpowiedniego kierunku względem słońca i wręcz idealnego kąta nachylenia, który umożliwi maksymalnie wydajne korzystanie z instalacji fotowoltaicznej.Wszystkie te czynniki wpływają na wysoką efektywność kolektorów. Wydajność naziemnych konstrukcji fotowoltaicznych można wzmocnić (nawet o 30%!) poprzez dodatkowy system śledzenia, który obraca panele w kierunku słońca. Nie bez znaczenia w tym wypadku jest również wielkość terenu, na którym umiejscowiona ma być instalacja. Większa powierzchnia gruntu umożliwia lepsze nasłonecznienie paneli. Kolejną zaletą paneli umiejscowionych na gruncie jest ich łatwiejsza konserwacja, a co za tym idzie niższe koszty obsługi serwisowej. Właściciel instalacji fotowoltaicznej może czyścić jej podzespoły samodzielnie, bez konieczności wzywania specjalistycznej ekipy alpinistycznej.

© 2024 POMAR ENERGY. Wszystkie prawa do treści i obrazów zastrzeżone.
Image